LINE ID : mupuen
LINE ID : mupuen
รับจ้าง ยิงคน กระทืบคน ตบคน ทั่วประเทศไทย
บริการของเรา /
รับจ้างตบคน
/

รับจ้างตบคน ทั่วประเทศไทย.

รับจ้างตบคน ทั่วประเทศไทย.

รับจ้างตบคน ทั่วประเทศไทย.

รับจ้างตบคน เป็นบริการทำร้ายร่งกายคนอื่น เช่น"คู่อริของคุณ ตบเมียน้อย กระทืบชู้ แยกมือที่สาม"เขต กทม และทุกจังหวัดในประเทศไทย.

รับจ้างตบคน กับ รับจ้างกระทืบคน ต่างกันอย่างไร

รับจ้างตบคน เป็นงานที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการ ทำร้ายร่างกายคนอื่นแบบหนักหน่วง รุนแรงมากกว่าตบคน หรือแค่สั่งสอนให้หลาบจำ

รับจ้างตบคน เป็นงานที่เหมาะกับคนที่ต้องการงานเบาๆเบาะๆ จุดประสงค์ของงานเพื่อเตือน หรือข่มขู่เป้าหมาย
และเพราะว่าบริการ รับจ้างตบคน มีราคาที่ต่ำกว่า รับจ้างกระทืบคน ดังนั้นท่านใดที่สนใจใช้บริการควรคำนึงว่างานที่คุณต้องการเหมาะกับ บริการประเภทไหนของเรา แล้วค่อยตัดสินใจติดต่อ มือปืนรับจ้าง .