FBTwitterรายละเอียด เว็บไซต์อาชญากร มือปืน ราคา รับจ้างฆ่าคน รับจ้างกระทืบคน รับจ้างตบคน กรุงเทพมหานคร (กทม) ทั่วประเทศไทย
มือปืน mupuen.net
มือปืน mupuen.net
รับจ้างฆ่าคน รับจ้างกระทืบคน รับจ้างตบคน ทั่วไทย.

องค์กรอาชญากรรม(crime organization)

30/10/2018 13:00 Comment(s) By admin

มือปืนรับจ้าง(www.mupuen.net)

     มือปืนรับจ้าง และ นักเลงรับจ้าง จัดอยู่ในประเภท บุคลากร ของ องค์กรอาชญากรรม(ซุ้มมือปืน Line id : mupuen). อาชญากรรมเกิดขึ้นในทุกสังคม ตั้งแต่โบราณกาล คือ การทำร้ายชีวิตหรือร่างกายและทรัพย์สิน เช่น"ลอบสังหารคน ฆ่าคน ทำร้ายร่างกาย กระทืบคน การตบคน ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์"เป็นต้น.

มือปืน mupuen

มือปืน mupuen

     ซุ้มมือปืน'คือกลุ่มบุคลที่รวมตัวกันก่ออาชญากรรม ที่จัดเป็นองค์กร โดยให้บริการเป็นส่วนบุคคล มีหน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการรับผิดชอบ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรนอกกฎหมาย เช่น การให้บริการฆ่าคนบริการกระทืบคนบริการตบคน เป็นต้น.

หลักทั่วไปในการติดต่อใช้บริการ

ผู้ที่ต้องการใช้บริการอาชญากรรมอาทิ รับจ้างฆ่าคนรับจ้างกระทืบคนรับจ้างตบคน โดยซุ้มมือปืน Line id : mupuen ต้องเตรียมข้อมูมูลของบุคลที่เป็นเป้าหมายในการทำงานให้พร้อมก่อนติดต่อมา. ติดต่องานที่นี่